ردیف عنوان روستا شهرستان
1 روستای پیران سرپل ذهاب
2 روستای حریر  دالاهو
3 روستای   کندوله صحنه
4 روستای   هجیج پاوه
5 روستای   سراب هرسم اسلام   آباد غرب
6 روستای   شالان دالاهو
7 روستای   فش کنگاور
8 روستای   نوژی وران هرسین
9 روستای   ورمقان سنقر   و کلیائی
10 روستای چرمله علیا سنقر   و کلیلئی
11 روستای   خانقاه پاوه
12 روستای   گلین گیلانغرب
13 روستای   سرخه دیزه اسلام   آباد غرب
14 روستای شمشیر پاوه
منبع : کرماشان دیار خوش نیشان |روستاهای هدف گردشگری در کرمانشاه
برچسب ها : روستای   ,روستای ,پاوه ,اسلام   آباد